Enquete MKB circulaire economie

https://www.circle-economy.com/news/the-top-5-questions-to-address-when-implementing-circular-economy-business-strategies

______________________________________________________________________________

Er wordt gebouwd aan een nieuw platform, CI Citizen’s Island en Company’s Island.

Companies/Ondernemers hebben een Company Island, Citizen/klanten hebben een Citizen’s Island.

Vraag:“hoe breng ik mijn duurzame producten aan de man?”

antwoord: met CI

Wat is het platform?

Islands zijn computers in privé rekencentra, met 100% veiligheid als uitgangspunt. lees meer

Wat doet het platform?

Companies/Ondernemers publicatie van duurzame producten

Citizen/klanten beoordelen producten lees meer

Wat hebben gebruikers er aan?

Companies/Ondernemers: Marketing en uitwisselen van ideeën

Citizen/klanten: Makkelijk duurzame producten vinden en kopen lees meer

 

6 Uw bedrijf wil duurzame producten aanbieden en bijdragen aan een circulaire economie (kringloop economie).Wilt u in contact komen met andere bedrijven die dit ook nastreven, en op een nieuw platform met deze bedrijven van gedachten wisselen?

7 Wilt u op een nieuw platform uw duurzame producten publiceren zodat geinteresseerden uw producten snel en makkelijk vinden?

8 Wilt u op zo een nieuw platform in contact komen met consumenten die duurzame producten zoeken?