Borger, april 2024

Citizen’s Island. Uitgave gelimiteerde CI-Coins.

Het project Citizen’s Island maakt een platform voor privacy. Een beta-product is klaar en wordt getest. We zijn aan de slag gegaan om van de beta versie een volwaardig product te maken.

Daarvoor doen we een CI-Coin emissie.

Maak nu gebruik van de kans om Citizen’s Island Coins te kopen!

Een CI-Coin is een crypto munt (een “token”) die geregistreerd is op de blockchain.

De CI organisatie geeft 1000 (duizend) CI-Coins uit, die per stuk € 1000,00 kosten.

U kunt uw CI-Coins kopen door € 1000,00 of een veelvoud daarvan over te maken op

bank ING naam THINSIA banknummer NL79 INGB 0006 2246 40

Uw CI-Coins worden dan geregistreerd op uw naam.

U kunt uw CI-Coins na één jaar weer verkopen voor de marktwaarde.

Voor informatie kunt u R. Sassen (+31640223112) of R. van Eijk (+31651359677) contacteren.

 

Citizen’s Island is een THINSIA project. KVK-nummer: 59183322