Citizen’s Island, waar is dat goed voor? www.citizensisland.com ons project Citizen’s Island biedt een platform onafhankelijk van bestaande ict platforms.

Volgende problemen zijn opgelost bij het gebruik van dit platform:

1 censuur
Alleen u heeft toegang tot uw Citizen’s Island of Company’s Island, niemand anders, ook niet een administrator, kan op uw eiland komen. Communicatie tussen Citizens vindt plaats met gedecentraliseerde techniek, dat betekent dat uw communicatie niet op één plek kan worden afgeluisterd of afgevangen. Er is geen mogelijkheid van censuur, reclame, of wat voor beïnvloeding van buiten af dan ook.

2 privacy
Wanneer u met uw bankgegevens of digi-id of überhaupt op het internet acties uitvoert, zijn er altijd minstens twee partijen die meekijken, de techniek-leveranciers en de instantie waar u mee te maken hebt. Niemand hindert die partijen er aan uw gegevens door te verkopen. Vanaf uw Citizen’s Island kunt u voor uw eigen communicatie-methode kiezen voor contact met instanties en overheden, waarbij u, en niemand anders, beslist welke info u prijsgeeft.

3 veiligheid
Wanneer u op uw apparaat (computer, laptop, telefoon etc) acties uitvoert via het internet kan iedereen die dat wil met u meekijken. Niet alleen zogenaamde spyware zoals Trojaanse Paarden kunnen daarvoor zorgen, maar in elke nieuwe versie van uw bestuurssysteem én van uw programma’s kunnen spionnen geïnstalleerd zijn. Het is bijna onmogelijk om hier iets tegen te doen. Uw Citizen’s Island is een geïsoleerde computer waar ook updates gemaakt worden van bestuurssysteem en programma’s, maar pas na zorgvuldige controle op spionnen, wat alleen mogelijk is bij open source software.

4 toegang
Vanaf elk apparaat kunt u met een klein verbindingsprogramma op uw eiland komen. De verbinding is dusdanig dat er vanaf uw apparaat alleen toetsenbord- en muis- bevelen naar uw eiland gaan. Het is onmogelijk voor een virus of wat voor malware dan ook om van uw apparaat naar uw eiland te komen.

5 Geld
Elke community (groep, gemeenschap) van Citizens kan een eigen crypto munt in het leven roepen. Verschillende crypto-munten kunnen op een ruilbeurs omgeruild worden tegen andere crypto munten. Zo kunt u uw CI-coins omruilen tegen Ethereum crypto coins of bitcoins, en die kunt u weer omruilen tegen euro of dollart. Door het gebruik van crypto coins worden we minder afhankelijk van bestaande geldsystemen.

6 Democratie, DAO
Elke community kan gebruik maken van een directe democratie software, en is dan een DAO (decentralized autonomous organization). Een DAO heeft drie eigenschappen: 1 niemand is de baas of eigenaar, oftewel iedereen is de baas en mede-eigenaar. 2 Er kunnen voorstellen ingediend worden over het gemeenschappelijk doel van de DAO. 3 Er kan afgestemd worden over deze voorstellen. Momenteel zijn er meer dan 7000 DAOs actief, waarbij de grootste een omzet heeft van omgerekend $ 3.5 miljard.

DAOs-English2-jpg